09 sierpnia 2014 – IV Bieg Polesie – pierwszy polsko-ukraiński bieg transgraniczny // Пробіг Полісся – перший польсько-український транскордонний пробіг

Bieg Polesie jest wspólnym przedsięwzięciem Klubu Sportowego OTK Rzeźnik, Inicjatywy Maratonu Lubelskiego oraz Instytutu Studiów Migracyjnych organizowanym we współpracy oraz przy wsparciu  Ambasady RP w Kijowie na Ukrainie, Gminy Wola Uhruska, Starostwa Powiatowego we Włodawie oraz władz Rejonu Szackiego na Ukrainie. Sponsorem nagród jest firma 4Run, która ufundowała atrakcyjne nagrody marki Brooks.

Bieg ma za zadanie przełamywać granice i promować polsko-ukraińsko-białoruskie Polesie. Organizacyjnie wpisuje się on w „Dni Dobrosąsiedztwa”, na czas których (7-10 sierpnia 2014) otwiera się możliwość przekraczania granicy polsko-ukraińskiej przez most pontonowy położony na Bugu, na wysokości miejscowości Zbereże w Polsce oraz Adamczuki na Ukrainie. Docelowo chcielibyśmy, a dążą do tego lokalne władze polskie i ukraińskie, aby taki most na stałe połączył Polskę z Ukrainą, a trasa Biegu została rozszerzona o terytorium Białorusi. Czas pokaże na ile jest to możliwe.

Tegoroczny Bieg organizowany jest 9 sierpnia, na dystansie ok. 20km (Bieg Główny) oraz 10km (Nordic Walking). Zapisy trwają do 3. sierpnia (potem lista uczestników przekazywana jest Straży Granicznej), warunkiem koniecznym jest posiadanie ważnego paszportu.

Na co dzień droga z Włodawy do Szacka wiąże się z przebyciem blisko 100 km i pokonaniem wyjątkowo nieprzyjaznej granicy w Dorohusku-Jagodinie, gdzie podróżujący zmuszeni są odstać kilkadziesiąt godzin w imię tzw. bezpieczeństwa i ochrony granicy zewnętrznej UE. Droga przez Zbereże-Adamczuki wynosi niewiele ponad 25 km. W tym kontekście, Bieg ma za zadanie udowodnić, że granica polsko-ukraińska może być granicą przyjazną i że da się ją przekraczać sprawnie i w miłej atmosferze. Dla mieszkańców powiatu włodawskiego oraz przyjeżdżających tam turystów to dostęp do przepięknych jezior i lasów Szackiego Parku Narodowego oraz szansa na rozwój turystyki pieszej i rowerowej. Dla nas to szansa na pokonanie tej trasy w kilka godzin biegiem a potem na cieszenie się resztą „Dni Dobrosąsiedztwa” w przepięknej okolicy, przy przepysznym poleskim jedzeniu i dowolnie wybranych trunkach oraz oprawie muzycznej zapewnionej przez Wiewiórkę na Drzewie oraz inne zespoły.

Bieg Polesie oraz Dni Dobrosąsiedztwa to okazja na zmianę wizerunku granicy, ale także nastawienia mieszkańców pogranicza do tej granicy, siebie nawzajem, do wspólnej, często skomplikowanej i krwawej historii. Bieg, który ma „fizycznie” przełamywać granicę, łączymy z edukacją ukierunkowaną na przełamywanie granic mentalnych, powstałych pod wpływem propagandy, która wmawiała nam, że Bug jest naturalną granicą dzielącą Polaków od Ukraińców czy Białorusinów. Łączącym elementem jest towarzysząca Biegowi konferencja poświęcona wielokulturowemu dziedzictwu nadbużańskiego Polesia, jego przeszłości trwającej w archeologicznych pozostałościach lokalnego osadnictwa oraz najświeższej historii w postaci zapominanej dość często bitwy pod Szackiem – największej polsko-sowieckiej bitwy stoczonej 29 września 1939 roku, przez oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza generała Wilhelma Orlika-Ruckemanna z sowiecką 57. Dywizją Piechoty pułkownika X. Russianowa.

Pierwszym nawiązaniem do bitwy jest trasa Biegu, prowadząca drogą, po której polskie oddziały wycofywały się z Szacka aby połączyć się z SGO „Polesie” generała. F. Kleeberga. Drugim – wykłady polskich i ukraińskich historyków na temat walk Korpusu Ochrony Pogranicza.

 

серпня 2014 року – Пробіг Полісся – перший польсько-український транскордонний пробіг.

 

Пробіг Полісся – це спільна ініціатива Спортивного Клубу OTK „Rzeźnik” і Інституту міграційних досліджень у співпраці з адміністрацією гміни Воля-Угруська, Володавського повіту (Польща) та Шацького району (Україна). Біг ставить собі за мету подолання кордонів і промування польсько-українсько-білоруського Полісся. В організаційному плані він проводиться в рамках «Європейських днів добросусідства», під час яких (7-10 серпня) існує можливість перетину польсько-українського кордону по понтонному мосту через Західний Буг поблизу с. Збереже в Польщі і с. Адамчуки в Україні. В кінцевому розрахунку прагнемо, а цю ідею підтримує місцева польська і українська влада, щоб такий міст на завжди поєднав Польщу і Україну, а траса пробігу була поширена на територію Білорусі. Час покаже наскільки це є можливим.

Цьогорічний пробіг буде організований 10 серпня на дистанції близько 20 км (пробіг) і 10 км (Nordic Walking).

Кожного дня щоб потрапити з Володави до Шацька треба подолати дорогу довжиною 100 км і перетнути вийнятково неприємний прикордонно-пропускний пункт Дорогуськ-Ягодин, де подорожуючі змушені стояти в черзі кільканадцять годин в ім’я безпеки і охорони зовнішнього кордону Європейського Союзу. Дорога Збереже-Адамчуки налічує трохи більше 25 км. У цьому контексті пробіг ставить собі за мету удоводнити, що польсько-український кордон може бути доброзичливим і що його можна справно перетинати в дружній і невимушеній атмосфері. Для мешканців Володавського повіту та приїжджаючих туристів це чудова нагода відвідати прекрасні озера і ліси Шацького національного парку, а також можливість активно розвивати піший і велосипедний туризм. Для нас – це нагода подолання цієї відстані протягом кількох годин пробігу, а потім насолоджуватися рештою «Європейських днів добросусідства» в прекрасній місцевості зі смачною поліською кухнею і напоями, під акомпанемент гурту „Білка на дереві” та інших музичних колективів.

Пробіг Поісся і «Європейські дні добросусідства» це нагода змінити образ кордону, ставлення мешканців прикордонних регіонів до нього і до себе навзаєм, до спільної, нерідко складної і кривавої історії. Пробіг, який має „фізично” долати кордон, поєднуємо з освітою, спрямованою на подолання кордонів ментальних, сформованих під впливом пропаганди, яка переконувала нас, що Західний Буг – це природній кордон між поляками, українцями та білорусами. Поєднальним елементом служить супроводжуюча пробіг конференція присвячена багатокультурній спадщині Полісся, його минулому, присутньому в археологічних знахідках місцевих поселень, а також не так далекій історії – часто забуваємій битві під Шацьком – найбільшої польсько-радянської битви, яка відбулася 29 вересня 1939 року між загоном Корпусу Прикордонної Охорони (KОП) під командуванням генерала Вільгельма Орлика-Рукермана і 57 радянською дивізією піхоти під командуванням полковника Івана Руссіянова.

В першу чергу, з битвою повязана траса пробігу, яка проходить дорогою польского загону, відступаючого з Шацька з метою поєднання з окремою оперативною групою „Полісся” генерала Ф. Клееберга. В другу чергу – лекції польських і українських істориків на тему боротьби польського Корпусу Прикордонної Охорони.

logo_maraton_lubelskibieg_rzeznika

Written by

Komentarze zamknięte.