Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2017

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa polskoukraińskiego odbywają się w miejscu planowanych przejść granicznych. W gminie Wola Uhruska takim miejscem są miejscowości Zbereże (PL) i Adamczuki (UA). Od 7 lat w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa budowany jest pontonowy most na Bugu łączący Zbereże i Adamczuki. Most pozwala na uruchomienie odprawy granicznej umożliwiającej przekraczanie granicy w obie strony (ruch pieszy i rowerowy). Impreza przewiduje również organizację w dniu 13 sierpnia 2017 r. festynu kulturalno-rekreacyjnego podczas którego zaplanowane są występy zespołów ludowych i artystycznych z terenu pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego (zespoły śpiewacze, obrzędowe, taneczne itp.) Ponadto podczas imprezy zostanie zorganizowany jarmark nadbużański. Imprezie towarzyszyć będzie wiele atrakcji o charakterze turystyczno-sportowym, takich jak: Bieg Polesie, Transgraniczny Turniej Służb Mundurowych w piłce nożnej, spływ kajakowy Bugiem, zawody wędkarskie, rajd rowerowy itp.

Written by

Komentarze zamknięte.