VII Bieg Polesie – Regulamin

+Regulamin VII Biegu Polesie

VII Bieg Polesie – pierwszy polsko-ukraiński bieg transgraniczny

Cel imprezy:

Promocja Polesia i otwartych granic. Bieg wpisany jest w organizowane przez Gminę Wola Uhruska, Powiat Włodawski oraz Szacki Rajon „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” i ma za zadanie pokazać czar Polesia. Bieg ma także udowodnić, że granica polsko-ukraińska może być granicą przyjazną i że da się ją przekraczać sprawnie i w miłej atmosferze. Docelowo ma być to bieg polsko-ukraińsko-białoruski. Poza pokonywaniem granicy i promocją piękna Polesia, celem biegu jest także integracja środowiska biegaczy oraz promocja sportu w ogóle.

Organizator:

Instytut Studiów Migracyjnych, Fundacja Bieg Rzeźnika oraz Stowarzyszenie Maratonu Lubelskiego we współpracy z Urzędem Gminy Wola Uhruska, Rejonem Szackim oraz Powiatem Włodawskim.

Dystans:

około 55 km. Dla osób o słabszej kondycji organizator przewidział możliwość dołączenia do biegnącej grupy na 10. lub 37. km i/lub zakończenie biegu w punktach gdzie oczekiwać będzie transport do punktu granicznego.

Formuła biegu:

Bieg towarzyski w grupie, równym, wspólnym tempem, przed eskortującym pojazdem organizatora z bufetem. Start i finisz możliwy jest w TYLKO w grupie. Nie będzie możliwość powrotu do Polski przed przybyciem całej grupy startującej w biegu.

Trasa biegu:

Start i meta w Zbereżu. Ślad trasy (http://way2a.com/track_details/2053,v-bieg-polesie).

Termin biegu:

Zbiórka w biurze zawodów (w Zbereżu w okolicy tymczasowego przejścia granicznego): sobota, 12 sierpnia 2017, godz. 8.30 (polskiego czasu; wcześniejsze przybycie jest konieczne ze względu na odprawę graniczną); start ze Zbereża: godzina 10.00.

Zgłoszenia i informacje:

W zawodach mogą brać udział osoby, które:

1) ukończyły 18 lat i przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;

2) posiadają ważny paszport (Polacy nie muszą mieć wiz na Ukrainę; Ukraińcy muszą posiadać wizy polskie/Schengen; obywatele innych krajów muszą posiadać dokumenty uprawniające do przekraczania granicy polsko-ukraińskiej)

3) dokonają zgłoszenia oraz uiszczą wpisowe (opłatę startową) w wysokości 95 zł.

Przy zgłoszeniu należy podać:

 • imię, nazwisko,
 • imiona rodziców
 • adres zamieszkania
 • datę urodzenia,
 • numer paszportu
 • pesel (w przypadku obywateli polskich)
 • przynależność klubową
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • rozmiar koszulki (tak na wszelki wypadek)
 • płeć

Zgłoszenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie www.biegpolesie.pl. Limit startujących wynosi 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenie + wniesienie opłaty). Ostateczny termin zgłoszeń – 7 sierpnia 2017 do godz. 24:00 (8 sierpnia dane przekazujemy Straży Granicznej).

Dodatkowe informacje: e-mail: biuro@biegrzeznika.pl, tel. +48 601143341.

Klasyfikacja

jest to bieg towarzyski, zwycięzcami są wszyscy ci, którzy go ukończą. Ewentualne dodatkowe nagrody dla kończących bieg są uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Wpisowe

Wpisowe dla uczestników biegu wynosi 95 zł od osoby. Opłaty należy wnosić przelewem na konto:

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych


Jabłoni 15
 44-105 Gliwice

41 1160 2202 0000 0002 2433 8465

z dopiskiem

Bieg Polesie + nazwisko uczestnika.

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na inną osobę.

Świadczenia

w ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają: ewentualny transport z granicy na start, zabezpieczenie medyczne, numery startowe, wodę i napoje izotoniczne serwowane na trasie z pojazdu towarzyszącego oraz popitek i posiłek po biegu. Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal lub statuetkę.

Zmiany w regulaminie

o wszelkich ważniejszych zmianach regulaminu biegu decyduje dyrektor Biegu. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach.

Dane osobowe

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

Ochrona wizerunku

uczestnicy Biegu “Polesie” wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

Written by

Komentarze zamknięte.